a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Нели Ангелова
speaker_info

About The Speaker

Нели Ангелова

Менаџер за комуникации во Nestlé за југоисточен регион (Бугарија, Романија, Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија). Веќе 30 години е член на големата Nestlé фамилија со голем развој во кариерата. Голем дел од работниот век поминува во комерцијалниот сектор на компанијата (продажба, маркетинг и менаџер во секторот за раководење со храна) и е дел од секторот за комуникации (корпоративен и маркетинг сектор). Страствен говорник, човек кој вистински верува во холистичкиот начин на комуникација и креативно размислување во дигиталните комуникации.

Придружете се на Skopje Marketing Summit на 02/06/2022