a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Сузана П. Никифорова
speaker_info

About The Speaker

Сузана П. Никифорова

Бренд-експерт, пионер на свесна и системска промена во управувањето со брендот. Таа е автор на Animaway Branding, книга што најавува нова визија за брендовите. Книгата е резултат на мултидисциплинарното научно истражување, кое го има направено во рамките на нејзините докторски студии, засновани на богатото деловно искуство како консултант за развој на брендови и бизнис. Таа е бренд-менаџер и маркетер, но и дизајнер на услуги, консултант на Lego Serious Play, практикант на уметноста на хостирањето, како и учител по кундалини јога. Таа е основач на Animaway, агенција за брендирање на промените, која има мисија да го промени брендирањето и да создаде подобар свет. Според неа, фокусот треба да го насочиме на трансформациските потреби на човештвото за да ги достигнеме целите за одржлив развој.

Придружете се на Skopje Marketing Summit на 02/06/2022