a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Филип Петровски
speaker_info

About The Speaker

Филип Петровски

Филип Петровски е основач и CEO на Data Masters, компанија специјализирана во областа на Data Science. Тој е магистер за информациски менаџмент, специјализиран во бизнис интелигенција и менаџмент на знаење. Работел на големи проекти со Португалија, Бразил и во Македонија, со фокус на развој на аналитички решенија, автоматизација на тек на информации и изработка на решенија со предиктивни модели за различни области.