a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

Tech Leader / Blockchain Developer

Футро дизајн

Менаџер за комуникации во Nestlé за југоисточен регион

Бренд-експерт, пионер на свесна и системска промена во управувањето со брендот

Водечки дигитален маркетинг-експерт/growth hacking

Невромаркетинг: практична примена

Стефан Иванович е СЕО во центарот за маркетинг стратегии ePlus и Претседател на CEARS

Јана Савиќ Растовац

претприемач и сопственик на „Божиновски часовници и накит“

Придружете се на Skopje Marketing Summit на 02/06/2022